• Breaking News

  Chương trình học bổng của Chính phủ Ý

  Học bổng Chính phủ Ý năm 2014 - 2015 được cấp theo 3 mức: Học bổng 3 tháng, học bổng 6 tháng và học bổng 9 tháng với thời gian khóa học từ 1/1/2015 đến 31/12/2015.

  Học bổng 3 tháng được cấp cho các ứng viên đăng ký theo học các khóa học nâng cao về ngoại ngữ và văn hóa Ý, hoặc các khóa học về giảng dạy tiếng Ý tại các cơ sở giáo dục của Ý.

  Học bổng 6 tháng/ 9 tháng được cấp cho các ứng viên đăng ký theo học các khóa học tại bậc Đại học (cấp độ 1 và 2), khóa học nghề nâng cao, các khóa học về Nghệ thuật và Âm nhạc, các khóa học Thạc sỹ ( cấp độ 1 và 2), các chương trình Tiến sỹ và các khóa học khác.

  Yêu cầu với ứng viên: Ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu về bằng cấp theo yêu cầu các cơ sở đào tạo đăng ký; Chứng chỉ Trung cấp tiếng Ý (ví dụ : CILS B2, CELI 3, PLIDA B2, INT.IT Roma Tre hoặc các chứng chỉ tương đương).

  Trường hợp tham gia các khóa học nghề nâng cao, các khóa ngoại ngữ, văn hóa bằng tiếng Anh thì yêu cầu chứng chỉ A2 tiếng Anh hoặc tương đương.

  Các ứng viên nộp hồ sơ học bổng không có độ tuổi lớn hơn 18 tuổi nhưng không vượt quá 35 tuổi, trường hợp theo học chuyên ngành giảng dạy tiếng Ý có thể được giới hạn tới 45 tuổi.

  Quy trình nộp hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ online tại http://borseonline.esteri.it/

  Hạn chót nhận hồ sơ online là 12 h trưa (theo giờ Ý) ngày 28/5/2014.

  Hồng Hạnh

  Không có nhận xét nào

  Post Top Ad

  ad728

  Post Bottom Ad

  ad728