• Breaking News

  ĐH Giao thông Vận tải TPHCM: Điểm chuẩn nhiều ngành cao hơn năm trước

  Theo điểm trúng tuyển vừa công bố, hệ ĐH ngoại trừ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật công trình xây dựng và Kinh tế vận tải có điểm chuẩn thấp hơn năm 2013. Còn lại các ngành đều lấy điểm trúng tuyển tăng hơn, trong đó ngành Khai thác vận tải - Chuyên ngành: Quản trị logistic và vận tải đa phương thức lấy điểm cao nhất là 19,5 điểm. Những ngành có điểm chuẩn thấp nhất cũng là 14 điểm.

  Dưới là điểm trúng tuyển NV1 vào các ngành hệ ĐH:

  STT

  Ngành

  Mã ngành

  Điểm trúng tuyển NV1

  (KV3 - HSPT)

  A VÀ A1

  1

  Khoa học hàng hải Chuyên ngành: Điều khiển tàu biển

  D840106 (101)

  15.5

  2

  Khoa học hàng hải Chuyên ngành: Vận hành khai thác máy tàu thủy

  D840106 (102)

  14.0

  3

  Nhóm ngành điện, điện tử gồm các ngành:

  17.5

  - Kỹ thuật điện, điện tử Chuyên ngành: Điện và tự động tàu thủy, Điện công nghiệp

  D520201 (103)

  - Kỹ thuật điện tử, truyền thông – Chuyên ngành: Điện tử viễn thông

  D520207 (104)

  - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chuyên ngành: Tự động hóa công nghiệp

  D520216 (105)

  4

  Kỹ thuật tàu thủy Chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thủy, Công nghệ đóng tàu thủy, Thiết bị năng lượng tàu thủy, Kỹ thuật công trình ngoài khơi

  D520122 (107)

  14.0

  5

  Kỹ thuật cơ khí Chuyên ngành: Cơ giới hoá xếp dỡ, Cơ khí ô tô, Máy xây dựng

  D520103 (108)

  18.0

  6

  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy, Xây dựng cầu hầm, Xây dựng đường bộ, Quy hoạch giao thông, Xây dựng đường sắt - Metro

  D580205 (109)

  16.5

  7

  Kỹ thuật công trình xây dựng – Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật kết cấu công trình, Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm

  D580201 (116)

  16.5

  8

  Công nghệ thông tin

  D480201 (112)

  16.0

  9

  Truyền thông và mạng máy tính

  D480102 (115)

  14.0

  10

  Kinh tế vận tải Chuyên ngành: Kinh tế vận tải biển

  D840104 (401)

  17.5

  11

  Kinh tế xây dựng Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, Quản trị Dự án xây dựng

  D580301 (402)

  17.0

  12

  Khai thác vận tải – Chuyên ngành: Quản trị logistic và vận tải đa phương thức

  D840101 (403)

  19.5

  Dưới là điểm trúng tuyển NV1 vào các ngành hệ CĐ:

  Ngành

  Mã ngành

  Điểm trúng tuyển (KV3-HSPT)

  Điều khiển tàu biển

  C840107,(C65)

  10.0

  Vận hành khai thác máy tàu thủy

  C840108,(C66)

  10.0

  Công nghệ thông tin

  C480201,(C67)

  10.0

  Công nghệ kỹ thuật ô tô – Chuyên ngành: Cơ khí ô tô

  C510205,(C68)

  10.0

  Khai thác vận tải – Chuyên ngành: Kinh tế vận tải biển

  C840101,(C69)

  10.0

  Lê Phương

  Không có nhận xét nào

  Post Top Ad

  ad728

  Post Bottom Ad

  ad728