• Breaking News

  ĐH Hoa Sen, CĐ Đại Việt Sài Gòn công bố điểm chuẩn

  Trường ĐH Hoa Sen: 1560 chỉ tiêu xét tuyển NV bổ sung
  Chiều nay, trường ĐH Hoa Sen đã công bố điểm trúng tuyển NV1 và thông tin xét tuyển NVBS hệ ĐH, CĐ chính quy năm 2014. Hầu hết các ngành ĐH thuộc khối kinh tế, dịch vụ (du lịch, nhà hàng, khách sạn) và Ngôn ngữ Anh điểm chuẩn đều thuộc mức sàn 2. Các ngành còn lại thuộc nhóm ngành Khoa học - Công nghệ thuộc mức 3.
  Ngoài ra, có 18 trong 21 ngành hệ ĐH có tuyển NVBS với1160 chỉ tiêu và 8 ngành hệ CĐ có tuyển NVBS với 400 chỉ tiêu.
  Mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm trúng tuyển NV1:
  Mã ngành
  NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
  Điểm trúng tuyển theo ngành, khối
  Ghi chú
  A
  A1
  B
  D1
  D3
  H
  D460112
  Toán ứng dụng (hệ số 2 môn Toán)
  17,00
  17,00
  (*)
  D480102
  Truyền thông và mạng máy tính
  13,00
  13,00
  13,00
  13,00
  D480103
  Kỹ thuật phần mềm
  13,00
  13,00
  13,00
  13,00
  D480201
  Công nghệ thông tin
  13,00
  13,00
  13,00
  13,00
  D510406
  Công nghệ kỹ thuật môi trường
  13,00
  14,00
  D850101
  Quản lý tài nguyên và môi trường
  13,00
  13,00
  14,00
  13,00
  13,00
  D340405
  Hệ thống thông tin quản lý
  13,00
  13,00
  13,00
  13,00
  D340409
  Quản trị công nghệ truyền thông
  13,00
  13,00
  13,00
  13,00
  D340101
  Quản trị kinh doanh
  14,00
  14,00
  14,00
  14,00
  D340115
  Marketing
  14,00
  14,00
  14,00
  14,00
  D340120
  Kinh doanh quốc tế
  14,00
  14,00
  14,00
  14,00
  D340201
  Tài chính - Ngân hàng
  14,00
  14,00
  14,00
  14,00
  D340301
  Kế toán
  13,00
  13,00
  13,00
  13,00
  D340404
  Quản trị nhân lực
  13,00
  13,00
  13,00
  13,00
  D340103
  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
  14,00
  14,00
  14,00
  14,00
  D340107
  Quản trị khách sạn
  14,00
  14,00
  14,00
  14,00
  D340109
  Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
  14,00
  14,00
  14,00
  14,00
  D220201
  Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 môn Anh văn)
  19,00
  (*)
  D210403
  Thiết kế đồ họa (hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu hoặc môn Hình họa mỹ thuật)
  18,00
  D210404
  Thiết kế thời trang ( hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu)
  18,00
  D210405
  Thiết kế nội thất (hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu hoặc môn Hình họa mỹ thuật)
  18,00  (*)Giá trị trung bình của điểm trúng tuyển có tính đến hệ số của môn chính không thấp hơn giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào đại học và mức điểm xét tuyển cơ bản ngành Toán ứng dụng là 13 điểm và ngành Ngôn ngữ Anh là 14,00 điểm.
  Mã ngành
  NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG
  Điểm trúng tuyển – Khối
  Ghi chú
  A
  A1
  D1
  D3
  C340101
  Quản trị kinh doanh
  10,00
  10,00
  10,0010,00
  C340120
  Kinh doanh quốc tế
  10,00
  10,00
  10,0010,00
  C340301
  Kế toán
  10,00
  10,00
  10,0010,00
  C340406
  Quản trị văn phòng
  10,00
  10,00
  10,0010,00
  C340103
  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
  10,00
  10,00
  10,0010,00
  C340107
  Quản trị khách sạn
  10,00
  10,00
  10,0010,00
  C340109
  Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
  10,00
  10,00
  10,0010,00
  C220201
  Tiếng Anh (hệ số 2 môn Anh văn)
  15,00
  (+)
  Giá trị trung bình của điểm trúng tuyển có tính đến hệ số của môn Anh văn không thấp hơn giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào cao đẳng và mức điểm xét tuyển cơ bản ngành Tiếng Anh là 10 điểm.Điểm nhận xét tuyển NVBS:
  Mã ngành
  NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
  Điểm tối thiểu nhận xét tuyểnnguyện vọngbổ sung – Khối
  Chỉ tiêu
  A
  A1
  B
  D1
  D3
  H
  H1,V, V1
  D460112
  Toán ứng dụng (hệ số 2 môn Toán)(*)
  17,00
  17,00
  40
  D480102
  Truyền thông và mạng máy tính
  13,00
  13,00
  13,00
  13,00
  80
  D480103
  Kỹ thuật phần mềm
  13,00
  13,00
  13,00
  13,00
  90
  D480201
  Công nghệ thông tin
  13,00
  13,00
  13,00
  13,00
  80
  D510406
  Công nghệ kỹ thuật môi trường
  13,00
  14,00
  60
  D850101
  Quản lý tài nguyên và môi trường
  13,00
  13,00
  14,00
  13,00
  13,00
  100
  D340405
  Hệ thống thông tin quản lý
  13,00
  13,00
  13,00
  13,00
  80
  D340101
  Quản trị kinh doanh
  14,00
  14,00
  14,00
  14,00
  40
  D340115
  Marketing
  14,00
  14,00
  14,00
  14,00
  40
  D340120
  Kinh doanh quốc tế
  14,00
  14,00
  14,00
  14,00
  40
  D340201
  Tài chính - Ngân hàng
  14,00
  14,00
  14,00
  14,00
  80
  D340301
  Kế toán
  13,00
  13,00
  13,00
  13,00
  70
  D340404
  Quản trị nhân lực
  13,00
  13,00
  13,00
  13,00
  60
  D340103
  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
  14,00
  14,00
  14,00
  14,00
  40
  D220201
  Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 môn Anh văn) (*)
  19,00
  60
  D210403
  Thiết kế đồ họa (hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu hoặc môn Hình họa mỹ thuật)
  18,00
  17,00
  100
  D210404
  Thiết kế thời trang ( hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu)
  18,00
  17,00
  40
  D210405
  Thiết kế nội thất (hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu hoặc môn Hình họa mỹ thuật)
  18,00
  17,00
  60
  Mã ngành
  NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG
  Điểm tối thiểu nhận xét tuyểnnguyện vọngbổ sung – Khối
  Chỉ tiêu
  A
  A1
  C
  D1
  D3
  C340101
  Quản trị kinh doanh
  10,00
  10,00
  10,0010,00
  60
  C340120
  Kinh doanh quốc tế
  10,00
  10,00
  10,0010,00
  60
  C340301
  Kế toán
  10,00
  10,00
  10,0010,00
  40
  C340406
  Quản trị văn phòng
  10,00
  10,00
  10,00
  10,0010,00
  50
  C340103
  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
  10,00
  10,00
  10,0010,00
  40
  C340107
  Quản trị khách sạn
  10,00
  10,00
  10,0010,00
  60
  C340109
  Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
  10,00
  10,00
  10,0010,00
  40
  C220201
  Tiếng Anh (hệ số 2 môn Anh văn)(*)
  15,00
  50


  (*)Giá trị trung bình của điểm xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính không thấp hơn giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào ĐH ( hệ ĐH) và CĐ (hệ CĐ).
  Ngoài ra, điểm trúng tuyển NV1 và điểm xét tuyển NVBS dành cho thí sinh liên thông ĐH chính quy đều lấy bằng mức sàn 3.

  Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn dành 1.500 chỉ tiêu xét tuyển NV2
  Hội đồng tuyển sinh trường công bố điểm trúng tuyển NV1 và điểm xét tuyển NV2 bằng nhau.
  Cụ thể:
  -Các ngành khối A, A1: 10 điểm
  -Các ngành khối B: 11 điểm
  -Các ngành khối D: 10 điểm
  Lê Phương

  Không có nhận xét nào

  Post Top Ad

  ad728

  Post Bottom Ad

  ad728