• Breaking News

  ĐH Huế công bố điểm chuẩn, chỉ tiêu NV2

  Mức điểm chuẩn và mức điểm sàn xét tuyển NV2 tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
  *Điểm chuẩn NV1

  *Xét tuyển NV2
  *Xét tuyển NV2
  *Xét tuyển NV2
  *Xét tuyển NV2
  *Xét tuyển NV2
  *Xét tuyển NV2
  *Xét tuyển NV2
  *Xét tuyển NV2
  *Xét tuyển NV2
  *Xét tuyển NV2
  *Xét tuyển NV2
  *Xét tuyển NV2
  *Xét tuyển NV2


  *Xét tuyển NV2

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (DHF)
  - Tổng điểm 3 môn thi chưa nhân hệ số không thấp hơn điểm sàn khối D (13,0 điểm).
  - Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2.
  Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển cho các ngành:
  Mã ngành
  Ngành
  Khối thi
  Điểm sàn nộp hồ sơ
  Chỉ tiêu tuyển dự kiến
  D140234
  Sư phạm Tiếng Trung Quốc
  D1, D2, D3, D4
  17,0
  10
  D220113
  Việt Nam học
  D1, D2, D3, D4
  16,5
  32
  D220203
  Ngôn ngữ Pháp
  D1, D3
  17,0
  31
  D220212
  Quốc tế học
  D1
  17,0
  11

  2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (DHK)

  Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển cho các ngành:

  Mã ngành
  Ngành
  Khối thi
  Điểm sàn nộp hồ sơ
  Chỉ tiêu tuyển dự kiến
  D340201
  Tài chính – Ngân hàng
  A, A1, D1, D2, D3, D4
  15,0
  16
  D620114
  Kinh doanh nông nghiệp
  A, A1, D1, D2, D3, D4
  13,0
  49
  D620115
  Kinh tế nông nghiệp
  A, A1, D1, D2, D3, D4
  13,0
  118

  3. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ (DHQ)
  Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển các khối A, A1: 13,0; B: 14,0 cho ngành, nhóm ngành:
  Mã ngành
  Ngành
  Khối thi
  Chỉ tiêu tuyển dự kiến
  D510406
  Công nghệ kỹ thuật môi trường
  A, A1, B
  45

  Nhóm ngành 1:
  A, A1
  91
  D520201
  Kỹ thuật điện, điện tử


  D580201
  Kỹ thuật công trình xây dựng  4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DHS)
  Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển các khối C, D1: 13,0 cho các ngành:
  Mã ngành
  Ngành
  Khối thi
  Chỉ tiêu tuyển dự kiến
  D140205
  Giáo dục Chính trị
  C
  11
  D140208
  Giáo dục Quốc phòng - An ninh
  C
  46
  D310403
  Tâm lý học giáo dục
  C, D1
  11
  5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (DHT)
  Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển các khối A, C, D1: 13,0; B: 14,0 cho các ngành, nhóm ngành:
  Mã ngành
  Ngành
  Khối thi
  Chỉ tiêu tuyển dự kiến
  D220301
  Triết học
  A, C, D1
  33
  D220310
  Lịch sử
  C, D1
  55
  D310301
  Xã hội học
  C, D1
  38
  D440102
  Vật lý học
  A
  50
  D440217
  Địa lý tự nhiên
  A, B
  25

  1. Nhóm ngành: Nhân văn
  C, D1
  120
  D220104
  Hán – Nôm (khối C, D1)


  D220320
  Ngôn ngữ học (khối C, D1)


  D220330
  Văn học (khối C)  2. Nhóm ngành: Toán và Thống kê
  A
  103
  D460101
  Toán học


  D460112
  Toán ứng dụng  3. Nhóm ngành: Kỹ thuật
  A
  177
  D520501
  Kỹ thuật địa chất


  D520503
  Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ


  D440201
  Địa chất học
  6. BẬC CĐ- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (DHL)
  Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển các khối A, A1: 10,0; B: 11,0 cho các ngành:

  Mã ngành
  Ngành
  Khối thi
  Chỉ tiêu tuyển dự kiến
  C510210
  Công thôn
  A, A1
  50
  C620105
  Chăn nuôi
  A, B
  96
  C620110
  Khoa học cây trồng
  A, B
  68
  C620301
  Nuôi trồng thủy sản
  A, B
  87
  C850103
  Quản lý đất đai
  A, B
  86

  7. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ (DHQ)
  Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển các khối A, A1: 10,0; B: 11,0 cho ngành:
  Mã ngành
  Ngành
  Khối thi
  Chỉ tiêu tuyển dự kiến
  C510406
  Công nghệ kỹ thuật môi trường
  A, A1, B
  49

  Hồ sơ xét tuyển gồm: Bản chínhGiấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2014có chữ ký và đóng dấu đỏ của trường thí sinh dự thi cấp và ghi đầy đủ vào phần dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển NV2; Một phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh; Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng / hồ sơ. Các hồ sơ không đúng quy định sẽ không được xét tuyển.
  Địa chỉ nộp hồ sơ:Ban Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế, số 02 Lê Lợi, Huế. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 7giờ00 ngày 20/8/2014 đến 17giờ00 ngày 09/9/2014 (nếu gửi qua đường Bưu điện thì tính theo ngày gửi được đóng dấu trên phong bì).
  Thí sinh được phép rút lại hồ sơ xét tuyển đã nộp, hạn cuối đến 17giờ 00 ngày 04/9/2014. Thí sinh trực tiếp hoặc có thể ủy quyền cho người khác đến Ban Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế, số 02 Lê Lợi, Huế để rút hồ sơ xét tuyển đã nộp. Đại học Huế không hoàn trả lệ phí xét tuyển cho những thí sinh xin rút hồ sơ.

  S.H
  Không có nhận xét nào

  Post Top Ad

  ad728

  Post Bottom Ad

  ad728