• Breaking News

  ĐH Nông lâm TPHCM: Điểm chuẩn khối B cao nhất là 21

  Theo đó, các điểm chuẩn trúng tuyển của các ngành ở khối B lấy cao hơn. Cao nhất là ngành Công nghệ sinh học lấy 21 điểm (khối B), kế đến là các ngành Thú y, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật môi trường: 20 điểm (khối B). Mức điểm chuẩn thấp nhất là 16 điểm (cao hơn sơ với năm ngoái). Đặc biệt, riêng điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh, môn Ngoại ngữ đã nhân hệ số 2.

  Điểm chuẩn trúng tuyển NV1 hệ ĐH của các ngành như sau:

  STT

  Ngành học

  Mã ngành

  Điểm chuẩn trúng tuyển theo khối thi

  A

  A1

  B

  D1

  1

  Công nghệ kỹ thuật cơ khí

  D510201

  16.0

  16.0

  2

  Công nghệ kỹ thuật nhiệt

  D510206

  16.0

  16.0

  3

  Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

  D510203

  16.0

  16.0

  4

  Công nghệ kỹ thuật ô tô

  D510205

  17.0

  17.0

  5

  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

  D520216

  16.0

  16.0

  6

  Công nghệ thông tin

  D480201

  16.0

  16.0

  7

  Quản lý đất đai

  D850103

  16.0

  16.0

  8

  Công nghệ chế biến lâm sản

  D540301

  16.0

  17.0

  9

  Lâm nghiệp

  D620201

  16.0

  17.0

  10

  Công nghệ kỹ thuật hóa học

  D510401

  18.0

  19.5

  11

  Chăn nuôi

  D620105

  16.0

  17.0

  12

  Thú y

  D640101

  18.0

  20.0

  13

  Nông học

  D620109

  17.0

  19.0

  14

  Bảo vệ thực vật

  D620112

  17.0

  19.0

  15

  Công nghệ thực phẩm

  D540101

  18.0

  20.0

  16

  Công nghệ sinh học

  D420201

  18.0

  21.0

  17

  Kỹ thuật môi trường

  D520320

  18.0

  20.0

  18

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  D850101

  18.0

  19.0

  19

  Khoa học môi trường

  D440301

  16.0

  17.0

  20

  Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

  D620113

  16.0

  17.0

  21

  Nuôi trồng thủy sản

  D620301

  16.0

  17.0

  22

  Công nghệ chế biến thủy sản

  D540105

  17.0

  18.0

  23

  Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

  D140215

  16.0

  17.0

  24

  Bản đồ học

  D310501

  16.0

  17.0

  25

  Kinh tế

  D310101

  17.0

  17.0

  26

  Quản trị kinh doanh

  D340101

  17.0

  17.0

  27

  Kinh doanh nông nghiệp

  D620114

  16.0

  16.0

  28

  Phát triển nông thôn

  D620116

  16.0

  16.0

  29

  Kế toán

  D340301

  17.0

  17.0

  30

  Ngôn ngữ Anh (*)

  D220201

  24.0

  Điểm chuẩn trúng tuyển NV1 vào Phân hiệu ĐH Nông lâm tại Ninh Thuận:

  STT

  Ngành học

  Mã ngành

  Điểm chuẩn trúng tuyển theo khối

  A

  A1

  B

  D1

  1

  Quản lý đất đai

  D850103

  13.0

  13.0

  2

  Quản trị kinh doanh

  D340101

  13.0

  13.0

  3

  Nông học

  D620109

  13.0

  14.0

  4

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  D850101

  13.0

  14.0

  5

  Công nghệ thực phẩm

  D540101

  13.0

  14.0

  6

  Thú y

  D640101

  13.0

  14.0

  7

  Nuôi trồng thủy sản

  D620301

  13.0

  14.0

  Điểm chuẩn trúng tuyển NV1 vào Phân hiệu ĐH Nông lâm tại Gia Lai:

  STT

  Ngành học

  Mã ngành

  Điểm chuẩn trúng tuyển theo khối

  A

  A1

  B

  D1

  1

  Quản lý đất đai

  D850103

  13.0

  13.0

  2

  Lâm nghiệp

  D620201

  13.0

  14.0

  3

  Nông học

  D620109

  13.0

  14.0

  4

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  D850101

  13.0

  14.0

  5

  Công nghệ thực phẩm

  D540101

  13.0

  14.0

  6

  Thú y

  D640101

  13.0

  14.0

  7

  Kế toán

  D340301

  13.0

  13.0

  Điểm chuẩn dự kiến bậc ĐH hệ liên thông chính quy như sau:

  STT

  Ngành học

  Mã ngành

  Điểm chuẩn trúng tuyển theo khối thi

  A

  A1

  B

  D1

  1

  Công nghệ kỹ thuật cơ khí

  D510201

  16.0

  16.0

  6

  Công nghệ thông tin

  D480201

  16.0

  16.0

  7

  Quản lý đất đai

  D850103

  16.0

  16.0

  13

  Nông học

  D620109

  17.0

  19.0

  15

  Công nghệ thực phẩm

  D540101

  18.0

  20.0

  16

  Công nghệ sinh học

  D420201

  18.0

  21.0

  17

  Kỹ thuật môi trường

  D520320

  18.0

  20.0

  21

  Nuôi trồng thủy sản

  D620301

  16.0

  17.0

  26

  Quản trị kinh doanh

  D340101

  17.0

  17.0

  29

  Kế toán

  D340301

  17.0

  17.0

  Lê Phương

  Không có nhận xét nào

  Post Top Ad

  ad728

  Post Bottom Ad

  ad728