• Breaking News

  Minh chứng về bất cập của việc nhân hệ số điểm ưu tiên

  Theo thông báo của ĐH Cần Thơ,thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 thỏa mãn các điều kiện sau: Không có môn nào bị điểm 0; Có tổng số điểm 3 môn thi đã nhân hệ số 2 môn thi chính theo ngành được làm tròn đến 0,5 điểm cộng với tổng số điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nhân 4 chia 3(trừ ngành Luật) từ bằng hoặc lớn hơn điểm chuẩn.
  Điểm chuẩn đối với ngành Giáo dục tiểu học (mã ngành 140202) ở khối A là 25 điểm. Môn thi chính của ngành này là môn Toán. Chúng ta cùng tra cứu số báo danh (SBD) 18434 và SBD 7783. Cả hai thí sinh này đều dự thi khối A vào ngành Giáo dục tiểu học.
  SBD 18434 là em N. N. B. T., thuộc KV2-NT (được cộng 1 điểm ưu tiên) điểm thi môn Toán 6,25; môn Lý 5,5 và môn Hóa 5,5. Tổng điểm xét tuyển của em được nhà trường tính: [6,25*2 + 5,5 +5,5] + 1*4/3 = 24,83. Do dưới mức điểm chuẩn nên em đã trượt. Kiểm tra trong danh sách trúng tuyển không có tên em.

  Kết quả xét tuyển của SBD 18434.
  Kết quả xét tuyển của SBD 18434.


  SBD 7783 là thí sinh L. N. H., thuộc đối tượng 01, khu vực 1 (được cộng 3,5 điểm ưu tiên) điểm thi môn Toán 5,75; môn Lý 4,75 và môn Hóa 4,25. Tổng điểm xét tuyển của em được nhà trường tính: [5,75*2 +4,75 +4,25] + 3,5*4/3 = 25,17. Do trên mức điểm chuẩn nên em đã trúng tuyển. Kiểm tra danh sách trúng tuyển có tên em.

  Kết quả xét tuyển của SBD 7783
  Kết quả xét tuyển của SBD 7783.


  Nếu tính như cách thông thường mà trường có môn nhân hệ số lâu nay vẫn thực hiện (không nhân hệ số ưu tiên), thì tổng điểm xét tuyển SBD 18434 sẽ là: [6,25*2 + 5,5 +5,5] + 1 = 24,5; SBD 7783 sẽ là: [5,75*2 +4,75 +4,25] + 3,5 = 24,0 điểm.
  Như vậy nếu trúng tuyển thì phải là thí sinh SBD 18434 chứ không phải là SBD 7783.
  [Nếu xét về tổng điểm 3 môn thi (không nhân hệ số) + điểm ưu tiên thì SBD 18434 có tổng điểm xét là 6,25 + 5,5 + 5,5 + 1 = 18,25 (làm tròn thành 18,5), và SBD 7783 cũng có tổng điểm là 5,75+ 4,75 +4,25 + 3,5 =18,25 (làm tròn thành 18,5)]

  Qua đây cho thấy, SBD 18434 có điểm các môn thi cao hơn, điểm môn thi chính cao hơn nhưng lại trượt chỉ vì việc điểm ưu tiên của thí sinh nhân hệ số.
  Để kiểm tra thông tin chúng tôi đưa ra, thí sinh có thể vào trang tra cứu điểm thi chính thức tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014 của Trường ĐH Cần Thơ tại địa chỉ http://kqts.ctu.edu.vn/ .
  S.H
  S.H
  Không có nhận xét nào

  Post Top Ad

  ad728

  Post Bottom Ad

  ad728